Usnesení Rady o šifrování


Vážená paní, vážený pane,

kontaktuji Vás, abych vyjádřil(a) své hluboké obavy týkající se plánovaného usnesení Rady o šifrování[1], které bylo 3. 11. 2020 zveřejněno rakouskou stanicí ORF.[2]

Návrh usnesení má volat po technických řešeních, která by vnitrostátním orgánům umožnila prolomit efektivní a bezpečné šifrování mezi koncovými body využívané v soukromé komunikaci na službách pro zasílání zpráv. Vlády členských států byly požádány o vyjádření do čtvrtka 12. 11. v poledne. Následně má předsednictví v plánu 19. 11. text předložit ke schválení Stálému výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) a dále jej prezentovat na COREPERu II 25. 11. Poté by měl být písemným postupem přijat na Radě.

Neexistuje žádný “vyvážený” způsob, jak prolamovat zabezpečení internetové komunikace. Ba naopak, je technicky nemožné povolit přístup k bezpečně zašifrované komunikaci výhradně pro právoplatné účely. Jakmile služby pro zasílání zpráv umožní dešifrovat soukromé zprávy, například tak, že v systému vytvoří tzv. “zadní vrátka” či začnou poskytovat univerzální klíče, bude komunikační zabezpečení jednou provždy prolomeno, a to nejen v případě oprávněných účelů, jak si představují vlády členských států. Ve chvíli, kdy dojde k prolomení šifrování, se také otevřou dveře masové špionáži ze strany zahraničních rozvědek a hackerských skupin. Každý, kdo obětuje zabezpečení formou šifrování za účelem umožnění odposlechů, tím také nenávratně poškodí ochranu soukromých, obchodních i státních tajemství. Šifrování zjevně umožňuje efektivní uplatňování a ochranu svobody myšlení a projevu. Jakékoliv porušování této formy zabezpečení může tudíž na tato základní práva mít výrazně nepříznivé dopady.[3]

Navzdory postoji předsednictví je tudíž nesporné, že neexistuje žádná zlatá střední cesta mezi ochranou “základních práv a digitální bezpečnosti vlád, podniků a společnosti” a prolamováním zabezpečeného šifrování mezi koncovými body.

Apeluji proto na Vás coby zástupce veřejných orgánů a Vaši odpovědnost, kterou je dodržovat a chránit základní právo na soukromí i bezpečnosti naší digitální komunikační infrastruktury.

Se srdečným pozdravem,

[________________]

Odkazy:

[1] Council of the European Union: “Draft Resolution on Encryption - Security through encryption and security despite encryption”, 06 November 2020, dostupné na: https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

[2] Moechel, Erich: “Auf den Terroranschlag folgt EU-Verschlüsselungsverbot”, ORF-Online, 08 November 2020, dostupné na: https://fm4.orf.at/stories/3008930

[3] Kaye, David: “Report of the UN-Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression David Kaye”, presented to the United Nations Human Rights Council, Twenty-Ninth Session on 22 May 2015, disponible sur: https://www.undocs.org/A/HRC/29/32