Dokumentace


Legislativa na které pracuji

Dokumentace


Legislativa na které pracuji

Nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online

Základní informace

Návrh nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Příspěvek Evropské komise na setkání vedoucích v Salzburgu ve dnech 19.–-20. září 2018.

Stav

Interinstitucionální jednání (trialog).

Moje role

Jsem zpravodajem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Mým úkolem je zastupovat výbor IMCO a jeho postavení v trialogu a na schůzích (stínových) zpravodajů.

Postoj výboru IMCO

Účel a rozsah

Navrhované nařízení počítá s cílenými jednotnými pravidly pro řešení zneužití poskytovatelů hostingu pro veřejné šíření teroristického obsahu on-line. To se však nevztahuje na obsah, který je šířen pro vzdělávací, umělecké, žurnalistické nebo výzkumné účely nebo pro účely zvyšování povědomí o teroristické činnosti. Stejně tak je vyloučen i obsah, který představuje projev polemických nebo kontroverzních názorů v průběhu veřejné debaty.

Teroristický obsah

Právní předpisy v souladu se směrnicí o terorismu zahrnují materiál, který:

  1. podněcuje k páchání trestného činu oslavou teroristických činů;
  2. vyzývá osoby k účasti na činnostech teroristické skupiny včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, či financování činnosti jakýmkoliv způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny;
  3. poskytuje pokyny pro výrobu nebo použití výbušnin, střelných zbraní, ale i jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek k páchání teroristického činu.

Povinnosti poskytovatelů hostingu

Poskytovatelé hostingu mají jednat tak, aby chránili uživatele před teroristickým obsahem, a to důsledným, přiměřeným a nediskriminačním způsobem s náležitým ohledem na základní práva uživatelů, a to za všech okolností. Tyto povinnosti řádné péče nicméně nemohou představovat obecnou povinnost poskytovatelů hostingových služeb sledovat jimi ukládané informace, ani obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti naznačující nezákonnou činnost. Příslušné orgány v členském státě hlavního sídla firmy poskytovatele hostingových služeb mají pravomoc vydat příkaz k odstranění obsahu. Navíc byly představeny i nové pozměňovací návrhy k vyjasnění konzultačního postupu pro přeshraniční příkazy k odstranění obsahu.

Zvláštní opatření

Poskytovatelé hostingu mohou na ochranu svých služeb použít určitá specifická opatření, která ale musí být cílená, přiměřená a za všech okolností musí věnovat zvláštní pozornost základním právům uživatelů. V případě značného počtu příkazů k odstranění obsahu mohou příslušné orgány uložit pouze dodatečná zvláštní opatření, nikoli však automatické filtry.

Povinnost transparentnosti

Vedle povinnosti transparentnosti poskytovatelů hostingových služeb zveřejňovat výroční zprávy o odstranění obsahu, musí i veřejné orgány zveřejňovat výroční zprávy, např. o nesprávně identifikovaném obsahu a případy, kdy následovalo vyšetřování obsahu.