Parlamentní činnost


Jsem aktivním poslancem Evropského parlamentu

Parlamentní činnost


Jsem aktivním poslancem Evropského parlamentu

Následující parlamentní činnost je zveřejněna na mé oficiální stránce na webových stránkách Evropského parlamentu:

  • Příspěvky při rozpravách v plénu: Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání, včetně ústních vysvětlení hlasování, a písemná prohlášení k rozpravám v plénu.
  • Návrhy usnesení: Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání.
  • Písemná vysvětlení hlasování: Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu.
  • Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí): Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení.