Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


O nás

Pro správu našich dat používáme Matomo—svobodnou webovou analytickou platformu. Vlastník webu používá webovou analytickou platformu k měření, shromažďování, analýze a hlášení údajů o návštěvnících za účelem porozumění a optimalizace webových stránek.

Identifikace správce osobních údajů a kontaktní údaje:
Marcel Kolaja
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium

Pošta a e-mail jsou zpracovávány Marcelem Kolajou a jeho týmem.

Účel zpracování

Matomo se používá k analýze chování návštěvníků webových stránek a k identifikaci potenciálních nástrah neexistující stránky, problémy s indexováním vyhledávače, návštěvnost obsahu… Jakmile jsou data zpracována (počet návšvěvníků neexistujících stránek, prohlížejících jenom jednu stránku…), Matomo generuje zprávy pro majitele webových stránek, aby se podle toho zařídili, což vede například ke změně rozvržení stránek, publikování čerstvého obsahu atd.

Matomo zpracovává následující osobní údaje:

 • cookies;
 • část IP adresy;
 • umístění uživatele;
 • datum a čas;
 • název zobrazené stránky;
 • URL zobrazené stránky;
 • URL stránky, která byla zobrazena před aktuální stránkou;
 • rozlišení obrazovky;
 • čas v místním časovém pásmu;
 • soubory, na které jste klikli a které jste stáhli;
 • prokliky na vnější doménu;
 • čas načtení stránky;
 • země, region, město;
 • hlavní jazyk prohlížeče;
 • typ prohlížeče.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím Matomo je založeno na oprávněných zájmech.

Oprávněné zájmy

Zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou soubory cookies, nám pomáhá zjistit, co funguje a co chybí na našich webových stránkách. Například identifikujeme, zda způsoby naší komunikace jsou srozumitelné, či nikoli a jak můžeme lépe uspořádat strukturu webu. Náš tým využívá zpracování Vašich návštěvnických údajů a poté webové stránky přizpůsobuje co nejpohodlnější návštěvě. Ze zpracování Vašich údajů profitujete také Vy, jelikož web je díky nim stále lepší a lepší.

Bez návštěvnických údajů bychom Vám nebyli schopni poskytnout službu, kterou pro vás v současné době nabízíme. Vaše data budou použita pouze ke zlepšení uživatelského dojmu na našem webu.

Příjemce osobních údajů

Osobní údaje přijaté prostřednictvím Matomo jsou zasílány:

Majiteli tohoto webu
Marcel Kolaja
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium

Pošta a e-mail jsou zpracovávány Marcelem Kolajou a jeho týmem.

Podrobnosti o převodech do třetích zemí a zárukách

Data Matomo jsou hostována v České republice v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Retenční období

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro účely, pro které byly shromážděny, a pro dodržení našich právních a regulačních požadavků. To zahrnuje uchování vašich informací po přiměřenou dobu po Vaší návštěvě webu. (max. 36 měsíců)

Existence práv každého subjektu údajů

Protože Matomo zpracovává osobní údaje kvůli oprávněným zájmům, můžete uplatnit následující práva:

Právo na přístup: můžete nás kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na smazání: můžete nás kdykoli požádat o smazání všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na akci: proti sledování osobních údajů se můžete ohradit pomocí následující funkce odhlášení:

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud si myslíte, že způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje pomocí analytiky Matomo, je v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost orgánu dozoru.

Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a informací o způsobu rozhodování, významu a důsledcích

Matomo neprovádí žádné profilování.