O krok blíže k transparentnímu Evropskému parlamentu

Co se za čtyři roky povedlo?

O krok blíže k transparentnímu Evropskému parlamentu

Co se za čtyři roky povedlo?

Důležitou podmínkou pro správné fungování demokracie je transparentnost. Jen tehdy, když mají voliči dostatek informací, si mohou správně vybrat a kontrolovat své zástupce. Zlepšení transparentnosti a informovanosti o Evropském parlamentu je proto jeden z cílů, které jsem si při svém zvolení do Evropského parlamentu stanovil. Co se za čtyři roky povedlo?

Transparentní vzdálené hlasování v Evropském parlamentu

Pandemie koronaviru zastihla Evropský parlament nepřipravený. Veškeré fungování, schůzky, výbory i plenární zasedání, se zničehonic začalo odehrávat jen a pouze on-line. To s sebou přineslo řadu komplikací a nedokonalostí, které bylo potřeba odstranit. Mezi největší z nich patřilo samotné hlasování. Nový, horkou jehlou ušitý systém vzdáleného hlasování totiž vůbec nebyl transparentní, a to nejen pro veřejnost, ale i pro samotné poslance. Kontrola toho, kdo jak hlasoval a zda byl hlas správně zapsán, byla nemožná. Ze své tehdejší pozice místopředsedy Evropského parlamentu jsem se proto zasadil o to, aby bylo vzdálené hlasování jmenné. Tuto podmínku se mi podařilo prosadit hned pro první hlasování na plénu a po mnoha vyjednáváních nakonec i pro hlasování ve výborech Evropského parlamentu. To poskytlo možnost kontroly hlasů nejen nám poslancům, ale i veřejnosti. V demokratické společnosti je stěžejní, aby měli občané možnost kontroly, jak jimi zvolení zástupci hlasují.

Vylepšený registr schůzek lobbistů s poslanci Evropském parlamentu

Z pozice člena předsednictva Evropského parlamentu jsem s administrativou Evropského parlamentu pracoval na vylepšeních registru schůzek poslanců s lobbisty. Tato vylepšení více zprůhlední lobbistické aktivity v Evropském parlamentu. To je důležité především v kontextu nedávné kauzy Katargate. Vylepšení registru totiž nyní usnadní kontrolu politiků ze strany veřejnosti a pomůže podobným kauzám předcházet. Nově je registr schůzek poslanců s lobbisty propojen se samotnou databází lobbistů a databází legislativy. To umožňuje zjistit, kdo se s kým setkal a kvůli jaké legislativě. Dalším krokem by mělo být vytvoření přehledného vyhledávače pro občany.

Digitální revoluce na evropské půdě

Jako zastánce svobodného software dlouhodobě bojuji za to, aby ho evropské veřejné instituce používaly. To by usnadnilo identifikaci a opravu chyb a umožnilo přizpůsobit software potřebám daných institucí. Užíváním svobodného software by došlo k omezení kybernetických rizik a posílení soukromí uživatelů. Navíc by si instituce zachovaly kontrolu nad vlastními technickými systémy. Dílčím úspěchem v této oblasti je, že každý europoslanec nebo asistent má nově právo používat svobodný software.

Europarlament přehledně: hlasování českých europoslanců na jednom místě

Mým nejnovějším projektem, který se má zasadit o transparentnost Evropského parlamentu, je Europarlament přehledně, který najdete na sociálních sítích Mastodon, Twitter, Instagram a Facebook. Hlavním cílem projektu je lidem přiblížit důležitá evropská témata a názory jednotlivých zvolených zástupců. Ukazuje se, že něco takového v českém prostředí chybělo, protože již během prvních týdnů získal projekt na sociálních sítích tisíce sledujících.

Projekt jako takový reaguje na malé povědomí české veřejnosti o dění v Evropském parlamentu a o hlasování jí zvolených europoslanců. Cílí na alespoň částečné vyplnění informačního vakua, které v Česku máme. V demokratické společnosti je nutné, aby mohla nejen veřejnost, ale i novináři a akademici snadno dohledat a ověřit, jak politici hlasují. Evropský parlament sice výsledky hlasování zveřejňuje, pro běžného smrtelníka jsou ale v hlubinách webu jen těžko dohledatelné, nemluvě o nepřehlednosti samotné formy zveřejněných hlasování.

Transparentnost hlasování českých europoslanců je klíčová. V rámci projektu Europarlament přehledně samotné výsledky hlasování s mým týmem doplňujeme o kontext, který pochází z oficiální tiskové zprávy Evropského parlamentu, včetně odkazu na danou tiskovou zprávu. Sledující tak získají objektivní informace a mohou si snadno utvořit na dané hlasování vlastní názor. Mimo samotné hlasování Europarlament přehledně informuje i o dalším dění v Evropském parlamentu, např. jak Evropský parlament vůbec funguje či jaké politické skupiny jej utvářejí.

Samozřejmě z kapacitních důvodů a z důvodu přehlednosti a atraktivitě publikovaných informací není možné informovat o každém hlasování. Dává navíc smysl zveřejňovat jen ty případy, kdy europoslanci hlasují jmenně. Vždy se ale snažíme zveřejňovat informace o každém hlasování, které je relevantní pro českou širokou veřejnost a její zájmy.

A co dál?

Transparentnost je pro mě klíčová. Věřím, že jsem svým dílem přispěl k tomu, aby byl Evropský parlament transparentnější a mohl tak lépe sloužit zájmům voličů. Vím ale, že každý může dělat víc. Ve své snaze proto i nadále vytrvám.

Viz také