Resolutsiooniga krüptimisest


Lgp härra või proua,

Pöördun Teie poole, et väljendada oma tugevaid kõhklusi seoses nõukogu resolutsiooniga krüptimisest[1], mille avaldas Austria rahvusringhääling ORF 3. novembril 2020.[2]

Resolutsiooni mustand kutsub üles leidma tehnilisi lahendusi, mis võimaldaks rahvuslikel julgeolekuasutustel murda privaatse kommunikatsiooni tõhusat ja turvalist otsast otsani krüptimist sõnumivahetuse teenustes. Valitsustel on palutud oma seisukohad esitada neljapäevaks 12. novembriks. Seejärel plaanib eesistuja esitada teksti sisejulgeoleku alase operatiivkoostöö alalisele komiteele (COSI), et see leiaks heakskiidu 19. novembril, et see omakorda edastada COREPER II istungile 25. novembril, mille järel see võetaks nõukogu poolt vastu kirjalikult.

Sõnumivahetuse turvalisust ei ole võimalik murda “tasakaalustatud” viisil. Hoopis vastupidi, tegelikult on hoopis võimatu tagada ligipääsu krüptitud sidele ainult “õiguspäraseks” sekkumiseks. Kui sõnumivahetuse teenuste pakkujad teevad võimalikuks privaatse sõnumivahetuse lahtikrüptimise, näiteks lisades tagauksed või luues ülemvõtmed, siis on turvalisus murtud tervikuna – ja mitte ainult “õiguspärasteks” tarvitusteks nagu sooviksid valitsused. Niipea kui krüpteering on murtud, avab see ühtlasi tagauksed massiliseks jälitustegevuseks võõraste luureorganite või häkkerite rühmituste jaoks. Kui ohverdada turvaline krüptimine eesmärgiga võimaldada pealtkuulamist, siis muudab see tühiseks isikliku sõnumisaladuse, ärisaladuse ja riigisaladuse kaitstuse. Kui krüptimine teatavasti tagab arvamus- ja väljendusvabaduse tõhusa teostamise, siis krüptimise mistahes õõnestamisel võivad olla nende põhiõiguste jaoks hävitavad tagajärjed.[3]

Niimoodi pole ka vastupidiselt eesistuja poolt esitatud väidetele kuldset keskteed selle vahel, et säilitada “põhiõigused ja valitsuste, tööstuse ning ühiskonna digitaalne turvalisus” ja lõhkuda turvaline otsast otsani krüptimine.

Seetõttu kutsun üles Teid kui avaliku teenistuse esindajat säilitama ning kaitsma nii sõnumisaladust ja põhiõigust privaatsusele kui ka meie digitaalse side taristut sellega, et meie isiklik sõnumivahetus hoitakse puutumatuna kolmandate osapoolte ja rahvuslike julgeolekuasutste sekkumise eest ning väljapakutud resolutsioon lükatakse tagasi.

Siiralt teie,

[________________]

Viited:

[1] Council of the European Union: “Draft Resolution on Encryption - Security through encryption and security despite encryption”, 06 November 2020, available at: https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

[2] Moechel, Erich: “Auf den Terroranschlag folgt EU-Verschlüsselungsverbot”, ORF-Online, 08 November 2020, available at: https://fm4.orf.at/stories/3008930

[3] Davide Kaye: “Report of the UN-Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression David Kaye”, presented to the United Nations Human Rights Council, Twenty-Ninth Session on 22 May 2015, available at: https://www.undocs.org/A/HRC/29/32