Ψήφισμα του Συμβουλίου για την Κρυπτογράφηση


Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Επικοινωνώ μαζί σας για να εκφράσω τις βαθύτατες ανησυχίες μου σχετικά με το Ψήφισμα του Συμβουλίου για την Κρυπτογράφηση[1] όπως αυτό δημοσιεύθηκε από το Αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό μέσο ORF στις 3 Νοεμβρίου 2020.[2]

Το σχέδιο του ψηφίσματος πρόκειται να προβλέψει τεχνικές λύσεις που θα επιτρέψουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές να κατακερματίσουν την λειτουργική και ασφαλή διατερματική κρυπτογράφηση ιδιωτικών επικοινωνιών στις υπηρεσίες μηνυμάτων. Τα κράτη μέλη ζήτησαν συμβολές μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου. Εν συνεχεία, η Προεδρία σκοπεύει να παρουσιάσει το κείμενο προς έγκριση στην Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) στις 19 Νοεμβρίου, με σκοπό την περαιτέρω υποβολή του στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσωπειών (ΕΜΑ) στις 25 Νοεμβρίου, όπου θα ακολουθήσει η υιοθέτησή του με γραπτή διαδικασία.

Δεν υπάρχει «ισορροπημένος» τρόπος να κατακερματίσει κανείς την ασφάλεια της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αντιθέτως, είναι τεχνικά αδύνατη η παροχή πρόσβασης σε ασφαλώς κρυπτογραφημένες επικοινωνίες αποκλειστικά για «νόμιμες» χρήσεις. Από τη στιγμή που η υπηρεσία μηνυμάτων επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των ιδιωτικών επικοινωνιών, για παράδειγμα με την εφαρμογή «κερκόπορτας» ή την παροχή «γενικού αντικλειδιού», η ασφάλεια των επικοινωνιών κατακερματίζεται μια για πάντα και για όλους – όχι μόνο για τις «νόμιμες» χρήσεις όπως οραματίζονται τα κράτη μέλη. Από τη στιγμή που σπάει η κρυπτογράφηση, η πόρτα είναι ανοιχτή για μαζική παρακολούθηση από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και ομάδες hacker. Όποιος θυσιάζει την ασφαλή κρυπτογράφηση με σκοπό να επιτρέψει την υποκλοπή, καταστρέφει την προστασία του απορρήτου των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των κρατών. Αποδεδειγμένα η κρυπτογράφηση διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση και προστασία της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης, ενώ ο κατακερματισμός της κρυπτογράφησης μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες για τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα.[3]

Κατά συνέπεια και αντίθετα με το τι έχει υπερασπιστεί η Προεδρία, δεν υπάρχει μέση οδός ανάμεσα στην προστασία των «θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ψηφιακής ασφάλειας των κρατών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας» και τον κατακερματισμό της ασφαλούς διατερματικής κρυπτογράφησης.

Για το λόγο αυτό, σας καλώ ως αρμόδιους για την εκπροσώπηση των δημοσίων υπηρεσιών να συντηρήσετε και να προστατέψετε το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικότητας αλλά και την ασφάλεια των υποδομών ψηφιακών επικοινωνιών μέσα από την προστασία των ιδιωτικών μας επικοινωνιών από την παρέμβαση τρίτων μερών και κρατών και να απορρίψετε το προτεινόμενο ψήφισμα.

Με εκτίμηση,

[________________]

Υποσημειώσεις

[1] Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την Κρυπτογράφηση – Ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης και ασφάλεια δίχως κρυπτογράφηση», 6 Νοεμβρίου 2020, διαθέσιμο στα αγγλικά στο σύνδεσμο: https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

[2] Moechel, Erich: “Auf den Terroranschlag folgt EU-Verschlüsselungsverbot”, ORF-Online, 08 November 2020: https://fm4.orf.at/stories/3008930

[3] David Kaye: «Έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης David Kaye» όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εικοστή-ένατη συνεδρία στις 22 Μαΐου 2015 διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://www.undocs.org/A/HRC/29/32