Rezoluția Consiliului privind scrisoarea de criptare


Stimate Domnule / Stimata Doamna,

Vă contactez pentru a-mi exprima cele mai profunde îngrijorări cu privire la Rezoluția Consiliului privind Criptarea[1] care a fost publicată de canalul austriac de televiziune ORF la 3 noiembrie 2020.[2]

Proiectul de rezoluție incearcă să solicite soluții tehnice care să permită autorităților naționale să compromită  criptarea eficientă și sigură a comunicațiilor private prin intermediul serviciilor de mesagerie. Guvernelor naționale li s-a cerut să-și prezinte contribuția până la prânz, joi, 12 noiembrie. Ulterior, președinția intenționează să prezinte textul Comitetului permanent pentru cooperare operațională în materie de securitate internă (COSI) pentru avizare, pe 19 noiembrie, în vederea transmiterii ulterioare către COREPER II pe 25 noiembrie, urmată de adoptarea de către Consiliu prin procedură scrisă.

Nu există un mod „echilibrat” de a încălca securitatea comunicațiilor online. Dimpotrivă, din punct de vedere tehnic este imposibil să se acorde acces la comunicații criptate sigure numai în scopuri „legale”. De îndată ce serviciile de mesagerie permit decriptarea comunicațiilor private, de exemplu prin implementarea de backdoors sau furnizarea de chei master, securitatea comunicațiilor va fi întreruptă definitiv - și nu numai în scopurile „legitime” prevăzute de guvernele naționale. Odată ce criptarea sigură este compromisă, aceasta va deschide ușa spionajului în masă de către serviciile de informații străine și grupurile de hackeri. Oricine sacrifică criptarea sigură pentru a permite tragerea cu urechea va distruge protecția secretelor personale, a secretelor de afaceri și a secretelor de stat. Întrucât criptarea asigură în mod evident exercitarea și protecția eficientă a libertăților de exprimare și opinie, orice încălcare a criptării poate avea efecte dăunătoare asupra acestor drepturi fundamentale.[3]

Ca atare, contrar celor susținute de președinție, nu există o cale intermediară între susținerea „drepturilor fundamentale și securitatea digitală a guvernelor, industriei și societății” și compromiterea criptării sigure de la un capăt la altul.

Prin urmare, fac apel la responsabilitatea dvs. ca reprezentant al serviciilor publice de a respecta și proteja dreptul fundamental la confidențialitate, precum și securitatea infrastructurii noastre de comunicare digitale, protejând discuțiile noastre private de interferența terților și a autorităților naționale și de a respinge propunerea de rezoluție.

Cu stimă,

[________________]

[1] Council of the European Union: “Draft Resolution on Encryption - Security through encryption and security despite encryption”, 06 November 2020, available at: https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

[2] Moechel, Erich: “Auf den Terroranschlag folgt EU-Verschlüsselungsverbot”, ORF-Online, 08 November 2020, available at: https://fm4.orf.at/stories/3008930

[3] Davide Kaye: “Report of the UN-Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression David Kaye”, presented to the United Nations Human Rights Council, Twenty-Ninth Session on 22 May 2015, available at: https://www.undocs.org/A/HRC/29/32