Uznesení Rady Európskej Únie o šifrovaní


Vážený pán, Vážená pani,

Kontaktujem Vás, aby som vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad očakávaným uznesením Rady Európskej Únie o šifrovaní[1], ktorú zverejnilo rakúske médium ORF 8. novembra 2020.[2]

Návrh uznesenia má požadovať technické riešenia, ktoré vnútroštátnym orgánom umožnia prelomiť účinné a bezpečné end-to-end šifrovanie súkromnej komunikácie prostredníctvom služieb zasielania správ. Národné vlády majú dodať pripomienky do štvrtka 12. novembra do poludnia. Predsedníctvo má následne v úmysle predložiť text na schválenie Stálemu výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) 19. novembra, s ohľadom na ďalšie predloženie pred COREPER II. 25. novembra, po ktorom má Rada text prijať prostredníctvom písomného postupu.

Neexistuje nič také ako “vyvážený” spôsob narušenia bezpečnosti online komunikácie. Práve naopak, je technicky nemožné poskytnúť prístup k bezpečne šifrovanej komunikácii výlučne na “zákonné” účely. Akonáhle služby zasielania správ umožnia dešifrovanie súkromnej komunikácie, napríklad implementáciou zadných vrát alebo poskytnutím hlavných kľúčov, dôjde k narušeniu bezpečnosti komunikácie navždy—nielen na “legitímne” účely, ktoré predpokladajú národné vlády. Len čo dôjde k narušeniu bezpečného šifrovania, otvoria sa dvere pre masové špehovanie zo strany zahraničných spravodajských služieb a hackerských skupín. Každý, kto obetuje bezpečné šifrovanie, aby umožnil odpočúvanie, zničí ochranu súkromných, obchodných a štátnych tajomstiev. Keďže šifrovanie zjavne zaisťuje účinné vykonávanie a ochranu slobody prejavu a názoru, prerušenie šifrovania môže mať škodlivý vplyv na tieto základné práva.[3]

Na rozdiel od toho, čo tvrdí predsedníctvo, teda neexistuje stredná cesta medzi dodržiavaním “základných práv a digitálnej bezpečnosti vlád, priemyslu a spoločnosti” a porušením bezpečného end-to-end šifrovania.

Preto Vás vyzývam ako zástupcu verejnej správy k ochrane základného práva na súkromie, ako aj bezpečnosti našej digitálnej komunikačnej infraštruktúry zabezpečením našej súkromnej komunikácie pred zásahmi tretích strán a vnútroštátnych orgánov, a k zamietnutiu navrhovaného uznesenia.

S úctou,

[________________]

Odkazy:

[1] Rada Európskej Únie. “Draft Resolution on Encryption - Security through encryption and security despite encryption”. 6. november 2020. Dostupné na: https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

[2] Moechel, Erich. Auf den Terroranschlag folgt EU-Verschlüsselungsverbot. ORF-online. 8. november 2020. Dostupné na: https://fm4.orf.at/stories/3008930

[3] Kaye, David. “Report of the UN-Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye”. Predložené pred Radu OSN pre ľudské práva, 29. zasadnutie, 22. máj 2015. Dostupné na: https://www.undocs.org/A/HRC/29/32