Výhody pro uživatele a spravedlivější digitální trh

Pět stěžejních oblastí pro zlepšení aktu o digitálních trzích

Výhody pro uživatele a spravedlivější digitální trh

Pět stěžejních oblastí pro zlepšení aktu o digitálních trzích

I na podzim pokračujeme ve vyjednávání podoby aktu o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA). Jako stínový zpravodaj jsem dal dohromady 139 pozměňovacích návrhů, které opravují nedostatky návrhu Komise. Tato důležitá legislativa by měla narovnat tržní prostředí, dopřát menším firmám prostor na trhu a přinést díky rozmanitější konkurenci více možností pro uživatele.

Více o aktu o digitálních trzích si můžete detailně přečíst v předchozím příspěvku na blogu. Legislativa v této oblasti zůstává již více než dvě dekády nezměněna, je potřeba nastavit mantinely odrážející stav dnešní doby. Jaké změny je nezbytné promítnout do konečné podoby legislativy?

Pravidla zajistí nižší ceny produktů a služeb, vyšší kvalitu a více inovací

1. Rozsah zahrnutých služeb není dostatečný

Současný návrh se soustředí pouze na určité tzv. hlavní služby platforem, u nichž jsou zjištěné problémy nejzřetelnější a nejvýraznější, a kde působení omezeného počtu velkých platforem on-line, které slouží jako brána mezi podnikatelskými a koncovými uživateli, vedlo nebo pravděpodobně povede k tomu, že bude oslabena otevřenost těchto služeb a trhů, na kterých působí, hospodářské soutěži. Je ale na místě jejich rozsah ještě rozšířit.

Zpravodaj hlavního výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) se dokonce rozhodl rozsah ve svých úpravách ještě více omezit. Bity by byly ovšem zase pouze menší společnosti.

Je potřeba jít opačnou cestou a jejich rozsah rozšířit, a to o cloudové služby B2B, integrované digitální služby ve vozidlech, webové prohlížeče, virtuální asistenty, chytré televizory a služby sdílené ekonomiky. Na druhou stranu, některé služby vysloveně z tohoto seznamu navrhuji vyloučit. Ku příklady nekomerční svobodný a otevřený software.

2. Snižme limity tak, abychom zachytili všechny potenciální žáby na prameni

Kromě rozsahu, je důležité stanovit i správný práh, limit, který musí platforma splňovat, abychom ji mohli kvalifikovat jako žábu, která sedí na pomyslném prameni. Současný návrh Komise hovoří o 45 milionech aktivních koncových uživatelů měsíčně v Evropské unii. Zároveň by měli mít roční obrat v rámci evropského hospodářského prostoru nejméně 6,6 miliardy EUR za poslední tři účetní období a poskytuje hlavní služby platformy alespoň v nejméně třech členských zemích.

V souladu s čísly uvedenými v posouzení dopadů, které nechala vypracovat Komise, jsem snížil limity na 5 miliard EUR a 30 milionů aktivních uživatelů a hlavní služby platforem poskytované alespoň ve dvou členských státech, abychom podchytili více potenciálních žab na prameni. Ponechaval jsem však poskytování jedné základní služby platformy, jak navrhla Komise.

Přístup zpravodaje je i v této oblasti opačný. V jeho návrzích limituje hodnoty, tak aby jako potenciální žáby na prameni byla kvalifikována pouze tzv. velká pětka GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)—a potenciálně Alibaba. To by podle mého názoru podkopalo potenciál aktu pro regulaci některých současných a budoucích žab na prameni, případně evropských provozovatelů, kteří používají nekalé praktiky vůči uživatelům. Nařízení by nemělo zužovat rozsah dnešní konfigurace digitálních trhů, ale mělo by také zajistit regulaci, která je připravena na budoucnost.

Menší digitální firmy si zaslouží férový konkurenční trh

3. Kroky k omezení moci žab na prameni nad spotřebiteli

Hlavní dopad by akt o digitálních trzích měl mít především na spotřebitele. V jeho současné podobě se ale soustředí především na zájmy podniků a spotřebitelé z něj mají pouze nepřímý prospěch. To je potřeba změnit. Spotřebitel by měl vždy být na prvním místě. Větší důraz přinese například zapojení organizací soustředící se na práva spotřebitelů do rozhodovacího procesu. Není dostačující vynutit interoperabilitu pouze ve prospěch firem, ale také ve prospěch zákazníků.

Koncoví uživatelé jsou podobně ovlivněni nekalými praktikami žab na prameni a jejich zájmy by měly být zohledněny. Našim cílem jsou nižší ceny produktů a služeb, vyšší kvalita, jakož i větší výběr a více inovací.

4. Posílení interoperability umožní větší výběr uživatelům a přinese více příležitostí pro menší podniky

Mé pozměňovací návrhy rozšířily dosah legislativy i na koncové uživatele, nejen ty byznysové, a posílily ustanovení o interoperabilitě, změně poskytovatele, předinstalovaném softwaru a přenositelnosti. Díky interoperabilitě budou uživatelé moci nejen komunikovat s přáteli napříč platformami, ale také přenášet svá data z jedné do druhé, přecházet z jedné služby na druhou a odinstalovat předinstalovaný software.

Jedním konkrétním příkladem, kde by z toho mohli uživatelé těžit, jsou interpersonální komunikační služby (jako jsou služby zasílání zpráv) a služby sociálních sítí. To, že můžeme odesílat e-maily prostřednictvím různých poskytovatelů, se nám dnes zdá zcela normální. Proč nemůžeme posílat zprávy z jedné chatovací platformy na druhou?

Museli jsme zajistit, aby byla v aktu posílena stávající práva na přenos dat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Měli bychom zajistit efektivní přenositelnost údajů generovaných činností uživatelů. Zejména je důležité, aby uživatelé mohli používat nástroje, které jim pomohou přenést jejich osobní údaje generované používáním platformy na jinou platformu.

Konkurenční digitální trhy = lepší a levnější služby pro spotřebitele

5. Zavedení opatření, která zabrání žábám ve využívání jejich tržní a datové síly k expanzi na nové trhy

Vezměme si tzv. zabijácké akvizice, které jsou důležitým jevem na trhu a musí být adresovány. Akvizice možných budoucích konkurentů žábami by měly být adekvátně hlášeny Komisi a ta musí vyhodnotit jejich dopad.

Aby byla zajištěna efektivnost přezkumu statusu žáby na prameni a také možnost upravit seznam základních služeb platformy poskytovaných žábou na prameni, měly by žáby informovat Komisi o všech svých zamýšlených a uzavřených akvizicích jiných poskytovatelů služby základní platformy nebo jakékoli jiné služby poskytované v digitálním sektoru.

Tyto informace by neměly sloužit pouze výše uvedenému procesu přezkumu statusu jednotlivých žab na prameni, ale jsou také klíčové pro sledování širších trendů konkurenceschopnosti v digitálním odvětví. Proto mohou být užitečným faktorem, mimo jiné pro zvážení v kontextu vyšetřování na trhu předpokládané tímto nařízením, ale také i pro spouštění strukturálních nápravných opatření za účelem obnovení konkurenceschopnosti a férovosti na digitálních trzích.

Viz také