Internet potřebuje zásadní změnu

Co přinesou nová pravidla? A jaká mají být?

Internet potřebuje zásadní změnu

Co přinesou nová pravidla? A jaká mají být?

Prostředí on-line v Evropě neprošlo větší změnou od začátku nového milénia. Mezitím se nám však vyrojila celá řada služeb, které nám mají pomoct najít informace, sledovat videa, psát si s přáteli či hledat partnera svých snů. Slova jako algoritmy, cílená reklama, ochrana osobních údajů nebo šifrování komunikace tak prosakují do veřejného prostoru stále častěji. Celá řada politiků, expertů, akademiků i laiků volá po větší regulaci dominantních platforem v čele s Facebookem, Googlem či Twitterem. Jakou cestou se vydat? A co pro bezpečnější, spravedlivější a rozumnější prostředí musíme podniknout?Spravedlnost a otevřenost na prvním místě

Evropská komise v polovině prosince minulého roku zveřejnila dva legislativní návrhy. Jde o Akt o digitálních službách a Akt o digitálních trzích. Oba chtějí aktualizovat již zmiňované evropské digitální prostředí. Za cíl mají mimo jiné vyřešit otázky, jakými jsou regulace dominantních internetových platforem, moderování obsahu na Internetu, odpovědnost za obsah vytvořený uživateli, ochranu soukromí nebo usnadnění přechodu z jedné platformy na druhou. Oba dokumenty jsou součástí širší evropské digitální strategie, která chce narovnat prostředí on-line.

Vhozená rukavice Evropské komise

Navržená varianta z pera Evropské komise pojmenovala celou řadu problémů, kterými trpí nejen evropský digitální prostor. Nicméně v mnoha momentech vynechala zásadní části budoucnosti Internetu. Například v rámci cílené reklamy navrhla sice její zprůhlednění, aby uživatelé věděli, jaká reklama na ně cílí nebo kdo za ní stojí, avšak nemluví o jasném zákazu reklamy založené na zneužívání osobních dat. Stejně tak v návrhu chybí povinnosti kontrolovat odstraňování nebo zablokování obsahu lidmi, což v kombinaci s absencí zákazu automatických filtrů může vést k cenzuře na Internetu. V neposlední řadě není zajištěna ani anonymita uživatelů, když budou nahlašovat nelegální obsah. Do textu se nedostala ani podpora šifrování komunikace zajišťující bezpečí lidí v prostředí on-line.

Jak dál?

Návrh Evropské komise jde nyní k projednání do Rady a Evropského parlamentu. Spolu s kolegy se budu snažit zajistit taková pravidla na Internetu, která budou respektovat soukromí, zajišťovat anonymitu, zabrání plošnému monitorování stroji i mikro-cílené reklamě a zajistí bezpečně šifrovanou komunikaci. Velkou příležitostí vtělit do legislativy výše uvedené mi dává i to, že jsem se stal stínovým zpravodajem Aktu o digitálních trzích i Aktu o digitálních službách za naši politickou skupinu. Digitální prostředí je naše budoucnost, a proto je třeba, abychom mantinely na Internetu nastavili férově – pro celou Evropu i budoucí generace.

Viz také