Činy namísto planých slibů

Jak moje práce zvyšuje transparentnost

Činy namísto planých slibů

Jak moje práce zvyšuje transparentnost

Jak se nám daří měnit fungování Evropského parlamentu? Prosazujeme digitalizaci, jmenné hlasování a transparentnost utrácení peněz daňových poplatníků.

Před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 patřila mezi hlavní pirátské priority svobodná Evropa, která potřebuje upgrade. Evropská politika by měla být transparentnější a bližší lidem. A na tom od svého zvolení pečlivě pracuji.

Již loni se nám podařilo v rámci procesu potvrzování řádného hospodaření institucí prosadit svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem jako preferované řešení. Letos jsme přitvrdili a prosadili další návrhy, které povedou k větší digitalizaci a transparentnějšímu hlasování či utrácení rozpočtu. Občané nám svěřili svou důvěru a měli by vědět, za co jsou jejich peníze utráceny. O jaké změny jde?

Konec chybám při vzdáleném hlasování: ověřitelnost hlasů je nezbytná

Vzhledem k probíhající pandemii se hlasování na plenárních zasedáních přesunula do prostoru on-line. To má oproti tomu fyzickému jednu velkou nevýhodu: Ani europoslanci ani veřejnost nevidí, jak se hlasování odehrává a nemohou si být jisti, že hlasy byly správně spočítány.

Jmenné hlasování

Proto jsem loni v předsednictvu Evropského parlamentu prosadil, aby vzdálená hlasování na plénu byla jmenná a veřejně dostupná. Letos po řadě dlouhých vyjednávání se mi podařilo přesvědčit mnoho místopředsedů Evropského parlamentu a předsedů výborů a prosadit jmenná vzdálená hlasování i ve výborech. Díky tomu je Evropský parlament zase o něco transparentnější a nebude docházet k chybnému započítávání hlasů, jak se už v minulosti stalo.

Výsledky práce poslanců a jejich hlasování dostupnější veřejnosti

Podařilo se nám získat i podporu pro to, aby na webových stránkách Parlamentu byl vytvořen prostor, kde budou všechny záznamy o hlasování každého poslance k dispozici. Hlasování bude rozdělené jak podle politických skupin, tak podle zemí.

Zároveň jsme vyzvali příslušná oddělení Evropského parlamentu, aby v následujících měsících prostudovala proveditelnost a otestovala vizualizaci nejnovějších schválených pozměňovacích návrhů ve výborech a na plenárních zasedáních.

Průhledné utrácení evropských peněz by mělo být samozřejmostí

Jako europoslanci máme k dispozici několik rozpočtů, ze kterých čerpáme finance na aktivity spojené s výkonem mandátu. Například každý europoslanec dostane měsíčně zhruba 120 000 korun v rámci rozpočtu na všeobecné výdaje (General Expenditure Allowance, GEA). V současnosti ale nelze zjistit, zda prostředky byly čerpány správně, nebo si za ně někdo vyrazil třeba na dovolenou na Maledivy.

Ačkoli každý poslanec musí mít separátní účet pro tyto výdaje, bohužel neexistuje žádná povinnost je zveřejnit nebo nechat projít auditem. A to je potřeba změnit.

Evropští Piráti jsou nejtransparentnější delegací v Evropském parlamentu. Jsme jedinou delegací, která veřejně na transparentním účtu deklaruje naprosto všechny utracené prostředky z tohoto rozpočtu. Získali jsme podporu většiny europoslanců, abychom zvýšili tlak na změnu a urgovali jsme předsednictvo Evropského parlamentu, aby okamžitě implementovalo již dříve dohodnuté podmínky:

  1. povinné vrácení nevyčerpané částky na konci mandátu;
  2. zveřejnění výdajů na roční bázi podle kategorií;
  3. uchování všech účtenek;
  4. každoroční nezávislý audit a zveřejnění jeho výsledků;
  5. kontrola Evropským parlamentem 5 % vzorku z  výdajů GEA.

Veřejné peníze, veřejný kód: Software v evropských institucích má být otevřený a svobodný

Už při loňském schvalování zprávy o hospodaření jsme prosadili, že otevřený a svobodný software, tzv. Free a Open Source Software (FOSS), musí být preferovaným řešením. Pak ale přišla pandemie a tyto body přešly na vedlejší kolej v rámci stanovení priorit předsednictva Evropského parlamentu.

Proč právě svobodný software? Zlepšení bezpečnosti. Evropský parlament a evropské instituce si udrží kontrolu nad svými vlastními technickými systémy, což je zásadní pro omezení rizik a škod kybernetických (hackerských) útoků. Ty by totiž mohly významně ohrozit fungování evropských institucí. Svobodný software umožňuje lepší identifikaci a opravu slabin a navržení řešení podle vlastních potřeb a specifikací evropských institucí.

Evropský parlament by nyní měl při zvažování nových interních aplikací upřednostňovat svobodný software před proprietárním. Zároveň případy, kdy není vybrán svobodný software, musí být nahlášeny řídícím orgánům IKT. Pro větší bezpečnost a soukromí by také nástroje pro důvěrnou komunikaci měly být na bázi Open Source. Každý europoslanec či asistent má právo na to používat otevřený kancelářský software, pokud to vyžaduje.

A konečně, veřejně financovaný software vyvinutý pro veřejný sektor by měl být veřejně dostupný na základě svobodné licence. Pokud se jedná o veřejné peníze, měl by i kód být veřejný. Svobodný a Open Source software dává každému právo používat, studovat, sdílet a vylepšovat software. Toto právo pomáhá podporovat další základní svobody, jako je svoboda projevu, svodný tisk a právo na soukromí.

Ač jsou změny oficiálně schváleny Evropským parlamentem, ještě nás čeká dlouhá cesta, než je proměníme ve skutečnost. Věřím však, že se blýská na lepší časy, a jako místopředseda Evropského parlamentu pracuji na tom, aby tyto změny nastaly.

Viz také