Nenechte se šmírovat!

Zabraňme společně národním vládám oslabit šifrování

Nenechte se šmírovat!

Zabraňme společně národním vládám oslabit šifrování

Na zářijovém plenárním zasedání Evropského parlamentu jsem se ptal komisařky Johansson na plán Komise týkající se nařízení, které by mohlo výrazně narušit soukromí na Internetu. Bohužel jsem nedostal uspokojivou odpověď a mé obavy tak přetrvávají do dneška. V současné chvíli je soukromí občanů vystaveno další hrozbě. Tentokrát ze strany vlád jednotlivých členských zemí. Poté, co Komise představila výjimku ze směrnice ePrivacy, oslabení šifrování nyní mají v plánu prosadit vlády členských zemí. Zmiňovaná výjimka by narušila soukromí v on-line prostředí, údajně pro účely vyšetřování sexuálního zneužívaní dětí na Internetu. Národní vlády teď plánují vyzvat k prolomení šifrování.

O co se jedná

Členské země v současné chvíli připravují usnesení O zabezpečení za pomoci šifrování a zabezpečení navzdory šifrování. To je značně problematické, neboť navrhuje poskytnout státním orgánům přístup k soukromé komunikaci, která je nyní šifrovaná (jde např. o WhatsApp nebo Signal). Cílem textu je vyzvat Komisi k “přezkoumání důsledků různých regulací. Cílem je rozvíjet rámec pro celou EU, který by příslušným orgánům (zejména policii) umožňoval efektivně naplňovat jejich práci. Budoucí řešení musí orgánům dávat nástroje, v rámci kterých budouc moci naplňovat své pravomoce […].” Stručně řečeno, vlády volají po zákonu umožňujícím přístup k soukromé komunikaci (tzv. zadní vrátka) za účelem vymáhání práva.

Co bude následovat

Jaký je další postup? Usnesení se nyní bude schvalovat v Radě. Členské země již byly vyzvány, aby zaslaly věcné připomínky německému předsednictví Rady do zítřejšího poledne (tj. 12. listopadu 2020). Předsednictví má v úmyslu předložit revidovaný text ke schválení Stálému výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) 19. listopadu 2020 a následně i výboru stálých zástupců, tedy COREPER II (položka I; velvyslanci zemí v Evropské unii) 25. listopadu 2020, po němž následuje přijetí Radou v písemné proceduře.

Jak se můžete zapojit i Vy

Zasláním dopisu velvyslanci Vaší země (který se účastní zasedání COREPER II), a požádaním o odmítnutí usnesení, můžete zabránit prolomení šifrování. Evropští Piráti vypracovali dopis, který můžete pro tyto účely použít. Odkaz na zastoupení Česka v Unii a dopis naleznete níže.

Viz také