Vzdálené hlasování v Evropském parlamentu

Proč je iVote strategická chyba

Vzdálené hlasování v Evropském parlamentu

Proč je iVote strategická chyba

Situace okolo COVID-19 před nás postavila mnoho výzev snad ve všech oblastech života a ani Evropský parlament není výjimkou. Jednou z nich je umožnit poslancům Evropského parlamentu hlasovat na dálku za současného respektování zákonů, jednacího řádu a demokratických zásad.

Současné řešení vzdáleného hlasování

Do této chvíle hlasovaly orgány Evropského parlamentu na dálku na základě rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu, které umožnilo dočasné vzdálené hlasování prostřednictvím e-mailu. V kostce shrnuto postup zahrnuje vyplnění, vytištění, podepsání, naskenování a odeslání hlasovacího lístku e-mailem. Dalo by se argumentovat, že postup není ani dokonalý, ani pohodlný, avšak za podmínky, že všechna hlasování jsou jmenovitá a výsledky veřejné, umožňuje tento systém každému poslanci Evropského parlamentu hlasovat a následně zkontrolovat, zda byly jeho hlasy správně zaregistrovány, tedy existuje způsob ověření, že hlasy nebyly zmanipulovány.

Představení iVote

Jako náhradu za hlasování e-mailem začíná několik výborů v Evropském parlamentu používat aplikaci vzdáleného hlasování s názvem iVote. Avšak abyste mohli používat iVote, musíte splnit několik požadavků.

Co je tedy špatně?

Pro začátek musíte mít iPad nebo iPhone. A aby toho nebylo málo, tento požadavek se netýká pouze poslanců Evropského parlamentu, ale vztahuje se také na politické poradce jednotlivých skupin a asistenty poslanců, kteří připravují seznamy pro hlasování. To je spousta zařízení Apple potřebných k tomu, aby Evropský parlament plnil svou základní funkci.

To bohužel není konec špatných zpráv. Abyste mohli používat iVote, musíte mít také účet iCloud.

Jedním z důsledků—dle společnosti Apple—je, že Apple bude automaticky ukládat mnoho dat ze zařízení uživatelů na svých serverech, což může zahrnovat fotografie, dokumenty, kontakty, kalendáře, připomenutí, záložky, zdravotní údaje, klíče a hesla. Kromě toho iVote také odesílá všechna hlasovací data do cloudového úložiště.

Moje hlavní obava však spočívá už v pouhé skutečnosti, že poslanci Evropského parlamentu si musí otevřít účet u služby poskytované americkou společností a souhlasit s jejími obchodními podmínkami, aby vůbec mohli vykonávat svůj mandát.

Tudíž pokud poslanci například odmítnou přijmout smluvní podmínky iCloud, nemohou hlasovat. Jinými slovy nemohou vykonávat svůj mandát. Právo na výkon mandátu je zásadní pro fungující demokracii. Demokraticky zvoleným zástupcům občanů nelze upřít jejich hlasovací právo pouze na základě toho, že nesouhlasí se smluvními podmínkami americké společnosti nebo že nechtějí mít účet u společnosti Apple.

Nutit zástupce evropských občanů, aby byli závislí na americké společnosti při výkonu své hlasovací povinnosti, je v dnešní době, kdy rychle rostou kybernetická rizika a Evropa hovoří o potřebě zajistit digitální suverenitu, opravdu špatný vtip. Celkově vzato považuji tuto situaci za naprosto nepřijatelnou a udělám vše, co bude v mých silách, abych zastavil tak hrubou a nedemokratickou praxi.

Viz také