Digital Services Act

Moje pozměňovací návrhy k Salibově návrhu zprávy

Digital Services Act

Moje pozměňovací návrhy k Salibově návrhu zprávy

V jednom z mých předchozích příspěvků na blogu jsem analyzoval návrh zprávy Alexe Agiuse Saliby. Tato zpráva bude jedním z hlavních podkladů pro stanovisko Parlamentu k budoucí regulaci Internetu upravující chování platforem vůči nezákonnému obsahu on-line. Minulý týden jsem předložil pozměňovací návrhy (1, 2) s cílem vyjasnit problematické části zprávy.

Něco nového?

Kromě oprav problematických částí uvedených v mém předchozím příspěvku, jsem také přidal několik nových dodatků:

  • Ne povinným filtrům.
  • Zajistit, aby měli uživatelé k dispozici řádný mechanismus podávání stížností a opravných prostředků a aby byla vždy možná soudní náprava.
  • Informační povinnost platforem, pro zajištění transparetnějšího postupu odstraňování nezákonnémho obsahu on-line, včetně doby opatření a sporných žádostí. Na základě stanoviska Parlamentu k nařízení o terorismu jsem zavedl podobné poskytování informací veřejnými orgány, např. zajistit, že bude nejen odstraněn nenávistný obsah on-line, ale bude také zjednána náprava pro oběti takových projevů.
  • Povinnost interoperability a propojitelnosti služeb velkých platforem, aby se zabránilo uzamčení spotřebitelů na jedné platformě.

Co se bude dít dál?

Dalším krokem, který nás čeká, je najít kompromis mezi stínovými zpravidaji a zpravodajem Salibou, který zveřejnil návrh zprávy. Po nalezení konsenzu výbor zprávu přijme do konce července.

Viz také