Komentáře k evropské digitální strategii

Komentáře k evropské digitální strategii

Společně s white paperem o umělé inteligenci představila Komise svou digitální strategii pro nadcházející legislativní období: Formování evropské digitální budoucnosti. Strategie je postavena na třech pilířích, “které zajistí, že se Evropa bude rozvíjet a prosazovat svůj vlastní způsob živé, globálně konkurenceschopné a inkluzivní digitální ekonomiky a společnosti založené na hodnotách." Mé připomínky:

Technologie, která pracuje pro lidi

  • Kybernetická bezpečnost: Strategie odkazuje na soubor opatření EU pro 5G jako důležitý milník pro dosažení odolnosti. Nicméně, zákaz technologie z jedné konkrétní země nebo odklon k evropskému protekcionismu není správnou reakcí na otázky spojené s důvěrou, pokud jde o kritickou infrastrukturu. Musíme přijmout opatření, která usnadní nezávislá a ověřitelná řešení. Z tohoto hlediska mi chybí strategie jak transformovat naši kritickou infrastrukturu, aby byla založená na otevřených technologiích, které z principu věci mohou být ověřeny odborníky. Ruku v ruce s certifikovaným výrobním procesem bychom se tak konečně spoléhali na důvěryhodné technologie a ne na blackboxy.

  • Zlepšování vzdělávání a digitálních dovedností by mělo jít ruku v ruce s cílem motivovat využívání digitálních technologií. Vzdělávání by se však nemělo omezovat pouze na technologie jedné konkrétní společnosti, ale mělo by zahrnovat sadu nejrůznější nástrojů a programů, podporovat používání interoperabilních řešení a svobodný a otevřený software.

Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika

  • Podpora evropských malých a středních podniků a digitální nezávislosti: V souladu s programem Pirátské strany podporuji rozvoj malých a středních podniků a vývoj nových technologií. Podpora růstu evropských technologických společností také vyžaduje přehodnocení některých pravidel stávajícího patentového systému a otevření infrastruktury. Například musíme prosazovat iniciativy pro otevřený hardware a software s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source Software). Tak se vyvarujeme případů zadních vrátek v programech a zařízeních a stimulujeme hospodářskou soutěž a inovace.

  • Revize práva hospodářské soutěže: Jedním z kroků je interoperabilita platforem pro usnadnění interakce mezi nimi za pomocí umožnění přístupů k API (application programming interface). Uživatelé platforem (např. chatovacích) by pak byli schopni komunikovat mezi poskytovateli stejně, jako tomu je u e-mailu, telefonu nebo dokonce mezi jednotlivými bankami, protože ve všech těchto příkladech mohou uživatelé být ve spojení, i když jsou zákazníky různých poskytovatelů služeb.

  • Spravedlivé a efektivní zdanění digitální ekonomiky je logickým krokem jak zajistit, aby všechny společnosti bez ohledu na jejich tržní sílu platili daně v zemi, kde vytvářejí zisk.

Otevřená, demokratická a udržitelná společnost

  • Větší kontrola ze strany spotřebitelů a odpovědnost za jejich vlastní data je jasnou prioritou k předejití zbytečnému poskytování dat třetím stranám. Nicméně měli bychom se vyhnout pouhému přesměrování poskytování osobních údajů ze soukromých společností na úřady, zejména pokud ověření není zásadní (např. veřejná data).

  • Nelegální obsah on-line: Důvěryhodné, spravedlivé, inkluzivní, digitální společnosti, která bude přístupná pro všechny, nedosáhneme pouhým převedením větší odpovědnosti na digitální platformy. To by pouze vedlo k nepřiměřenému mazání obsahu na základě vlastních podmínek platforem. Potřebujeme harmonizovaná pravidla pro to, co přesně je nezákonný obsah. Toto je významný krok zpět v porovnání s tím, co slíbil komisař Breton během jeho slyšení v Evropském parlamentu.

  • Dezinformace: Větší transparentnost fungování platforem je dobrým prvním krokem, jak zabránit šíření dezinformací, stejně tak jako podpora nezávislého kvalitního zpravodajství. Není však jasné, jakou roli by v ochraně demokracie a svobodných voleb hrál audiovizuální průmysl.

  • Právo na opravu a aktualizaci zařízení je skvělá iniciativa, která může pomoci při snižování produkce odpadů. Nicméně nezbytný krok, díky kterému by se mohla uskutečnit, je například revize povinnosti podle článku 6 směrnice 2001/29/EC, která zakazuje obcházení jakýchkoli účinných technologických prostředků, tj. správy digitálních omezení (Digital Restrictions Management). Legální obcházení technologických prostředků by mělo být povoleno.

Autor fotografie

unsplash-logoPatrick Freyer

Viz také