Krátkodobý pronájem ve velkých městech

Krátkodobý pronájem ve velkých městech

Všichni známe koncept služeb pro couch surfing, výměny domovů a sdílení bytů, které umožňují snadno najít ubytování pro nadšené cestovatele, ale jsou i novým způsobem poznávání jiných kultur. Některé z původních iniciativ vyrostly v profesionálnější služby nabízené platformami pro sdílení domů výměnou za provizi.

Inovace

Pro spotřebitele může ekonomika založená na spolupráci poskytnout výhody prostřednictvím nových služeb, rozšíření nabídky a nižší ceny. Tyto nové obchodní modely založené na inovacích mají též významný potenciál přispívat ke konkurenceschopnosti a růstu. Proto souhlasím s Komisí, že by v tomto odvětví měly být podporovány inovace.

Výzvy a jak je překonat

Nicméně v tomto případě však existují i určité závažné problémy… Již nyní čelí větší města výzvám kvůli zvýšeným investicím do neobývaných bytů a domů. A v současné době vytváří nárůst krátkodobých prázdninových pronájmů další nátlak na náklady bydlení a dosažitelnost dostupného bydlení.

Je proto třeba zajistit, aby služby krátkodobého pronájmu byly transparentní, pokud jde o jejich nabídky a zároveň respektovaly ochranu soukromí a údajů. To by městům umožnilo lépe sledovat trh a porozumět jeho vývoji. Proto vítám dohodu uzavřenou 5. března mezi Komisí a společnostmi Airbnb, Booking, Expedia Group a Tripadvisor o sdílení údajů o ubytování v cestovním ruchu. V souladu s dohodou bude Eurostat—statistický úřad Evropské unie—moci zveřejňovat údaje o krátkodobých pronájmech nabízených prostřednictvím těchto platforem v celé Unii.

Nicméně i v tomto případě mohou být tyto služby zneužity všemi druhy technologií. Nedávná odhalení WIRED UK ukázala, jak organizované sítě spravují podvodné účty na některých webových stránkách. Načež následovala akce Airbnb.

Odstranění takových podvodných účtů by mělo být rychlé a efektivní, to by mohlo být podpořeno jednotnými požadavky na hlášení a rychlé odstranění takového obsahu. Ve všech případech by toto odstranění mělo být doprovázeno řádným vyšetřováním a ochranou obětí podvodu.

Budu pracovat na legislativě týkající se digitálních služeb Digital Services Act, která přezkoumá současná pravidla platná pro digitální platformy a pomůže vyřešit některé z těchto problémů.

Autor fotografie

unsplash-logoAnthony DELANOIX

Viz také