Indie: Největší zákaz vycházení na světě

Sledovací aplikace Aarogya Setu vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí

Indie: Největší zákaz vycházení na světě

Sledovací aplikace Aarogya Setu vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí

Také indická vláda bojuje se šířením koronaviru. Nejdříve vyhlásila největší zákaz vycházení na světě a od 25. března tak musí zůstat doma 1,3 miliardy lidí. Jako další krok zvolila sledování potenciálně nakažených a pacientů s COVID-19 pomocí mobilní aplikace Aarogya Setu. Tato sledovací aplikace však vzbuzuje obavy především proto, že má indická vláda na svědomí nemálo útoků na svobodu na Internetu. Jako člen delegace pro vztahy s Indií tak dlouhodobě sleduji problematiku digitálních práv, která jsou diskutovaným tématem.

O co jde?

25. března oznámil konzervativní předseda vlády Nárendra Modi zákaz vycházení, který se skládá z několika fází a je platný do druhé poloviny května. Lidé dostali lhůtu pouhých čtyř hodin na návrat do svých domovů nebo na nákup potřebného zboží, což byla nepříjemná komplikace předvším pro dojíždějící. Momentálně jsou sice omezení do jisté míry uvolněna, ale celonárodní zákaz vycházení není dlouhodobým řešením.

Co je v sázce?

Indie prochází druhou fází zákazu vycházení. Vláda uvolnila omezení v oblasti zemědělství, bankovnictví a veřejných prací, ale dopravní služby a většina podniků zůstává uzavřena. Uvolňování bylo zaměřeno především na zemědělství, ve kterém pracuje více než polovina pracujících v zemi a je nezbytné pro zabránění potravinové krize. Následně byly povoleny výrobní a zemědělské činnosti na venkově, kde miliony lidí placených na ruku zůstaly bez práce.

Nové Dillí: Pomocné služby při pandemiiCOVID-19 Nové Dillí: Pomocné služby při pandemii COVID-19
Zdroj fotografie: Belur Math, Howrah via Wikimedia CommonsCC BY-SA

Nicméně situaci ztěžují následující faktory:

 • hustota obyvatelstva (zejména v městských oblastech a slumech);
 • špatná hygiena a přístup k vodě (pro některé části společnosti);
 • nízká kvalita a pokrytí zdravotnického systému;
 • častá onemocnění srdce a plic (zejména kvůli znečištění ovzduší);
 • velké rodiny, jejichž velikost ztežuje sociální distancování.

Na druhé straně jsou zde ale i faktory, které by mohly vést k nižší celkové úmrtnosti, a to je teplejší klima a nízký průměrný věk populace.

Aarogya Setu: je tato aplikace řešením?

K dnešnímu dni Indie oznámila 49 436 případů koronaviru a 1 695 úmrtí. Jak jsem již zmiňoval v předchozím blogpostu, koncept “chytré karantény” je v Evropě hojně diskutován a stejně tak Indie hledá možnosti jejího uplatnění. Proto Indie spustila svou vlastní aplikaci Aarogya Setu pro sledování pacientů s COVIDEM-19, která k zaznamenání kontaktu využívá Bluetooth, ale také sbírá data o poloze zařízení z GPS. Aarogya Setu není jediná používaná aplikace v zemi, ale jako jediná je podporovaná vládou.

Aarogya Setu na Google Store Aarogya Setu na Google Store

Dnes běžně vlastněné smartphony (které shromažďují obrovské množství osobních údajů) by prostřednictvím sledování polohy mohly s rychlým vyhledáváním kontaktů pomoci. Nicméně s ohledem na zvláštnosti koronaviru si úřady po celém světě začínají uvědomovat omezenou účinnost související se sledováním polohy. Právě proto vlády a další skupiny vyvíjejí aplikace pro smartphony využívající Bluetooth.

Aarogya Setu využívá Bluetooth k tomu, aby aplikace identifikovala blízkou vzdálenost mezi dvěma lidmi. Aplikace shromažďuje informace, když se dva chytré telefony s nainstalovanou Aarogya Setu dostanou do vzájemného dosahu Bluetooth. Pokud má jeden z těchto dvou lidí pozitivní test, tak na tuto skutečnost aplikace upozorní druhou osobu a vláda tak může sledovat potenciálně pozitivní případy. Otázkou zůstává, proč aplikace vyžaduje neustálý přístup k GPS poloze uživatele, když by řešení pomocí Bluetooth bylo samo o sobě dostačující.

Jaká jsou rizika?

V Indii stále dochází k porušování lidských práv. Nedávno například indická vláda vypnula Internet v různých částech země kvůli protestu proti návrhu zákona o občanství. Proto se obávám, že riziko zneužití aplikace je velké.

Proč je Aarogya Setu potenciálním rizikem pro soukromí? Je zde spousta oprávněných obav, že je aplikace v rozporu s právem na soukromí:

 • Sběr velkého množství nadbytečných informací. Aplikace totiž kromě dat z Bluetooth také zbytečně ukládá data z GPS. Po registraci žádá uživatele o poskytnutí osobních údajů jako pohlaví, zaměstnání a země navštívené za posledních 30 dnů, což je neoprávněné a podobné aplikace je vůbec nevyžadují.
 • Zásady ochrany osobních údajů aplikace rovněž nestanovují, která oddělení příslušných ministerstev mají přístup k údajům nashromážděných aplikací.
 • Vláda sice prohlásila, že po 30 dnech odstraní shromážděná data, nicméně kromě jejího slibu neexistuje žádná záruka, že se tak opravdu stane.
 • Nedostatečně jasné prohlášení o anonymitě údajů.
 • Indické zákony o dohledu, odposlechu a ochraně údajů jsou zastaralé a vyžadují zásadní reformu.
 • Aplikace není Open Source, a není tedy dostatečně transparentní. Open Source Software je méně náchylný ke zneužití nebo narušení, protože se na ověření a vylepšení kódu podílí větší množství expertů.

Naštěstí indičtí zastánci digitálních práv, jako je Nadace pro svobodu Internetu v Dillí, dohlíží na opatření a informují o možných hrozbách.

Základní zásady aplikací pro sledování kontaktů

Aplikace sloužící ke sledování přes GPS či Bluetooth musí být dobrovolná a vyvinutá na principech Open Source. Citlivá data by měla být ukládána lokálně, na uživatelském zařízení a pouze dočasně, aby se zbránilo zneužití po skončení krize.

Autoři fotografií

Viz také