Snížení kvality streamování

Bylo to opravdu nutné?

Snížení kvality streamování

Bylo to opravdu nutné?

Zákaz vycházení, sociální distancování, práce z domova a on-line vzdělávání—to vše vedlo ke zvýšené poptávce po připojení k Internetu během koronavirové krize. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Komise uvedly, že k přetížení sítě nedošlo, nicméně internetový provoz neustále roste. Právě, aby se předešlo přetížení vyzval komisař pro vnitřní trh Thierry Breton streamovací platformy, aby snížily kvalitu streamování během koronavirové krize. Jinými slovy, aby se předešlo přetížení sítě, mají streamovací platformy přejít z vysokého rozlišení na standardní.

Nediskriminace internetového provozu

Podle nařízení o přístupu k otevřenému Internetu je zakázáno blokování, omezení a diskriminace internetového provozu, s výjimkou dočasného řízení přetížení ve výjimečných případech. Nicméně jakákoliv omezení internetového provozu musí být nezbytná a mělo by k nim dojít za předpokladu, že podmínky např. pro všechny stremovací služby budou stejné. Je tomu ale tak i v tomto případě?

Síťová neutralita je jedním ze základních principů Internetu a jakákoli opatření ji popírající se musí důsledně sledovat. Tento princip zajišťuje uživatelům přístup k informacím a obsahu, ale i možnost dalšího sdílení bez jakékoli diskriminace. Rovněž zajišťuje, aby telekomunikační společnosti nezvýhodňovaly své vlastní služby z komerčních důvodů, nebo aby nenarušovaly hospodářskou soutěž poškozením služeb konkurence.

Komisaře jsem vyzval, aby zveřejnil údaje, na základě kterých byla výzva ke snížení kvality streamování vydána. Odpověď bych měl dostat během několika příštích týdnů. Kromě toho jsme spolu s mým pirátským kolegou z českého parlamentu Ondřejem Profantem položili stejnou otázku Českému telekomunikačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, které následovaly příklad Komise a vydaly podobná doporučení.

Je toto opatření opravdu nutné?

Kromě poměrně vágní odpovědi, která ignorovala žádost o sdělení podkladových informací, na základě kterých bylo toto doporučení vydáno, mě Český telekomunikační úřad informoval o tom, že se provoz zvýšil o maximálně 20 % ve srovnání s obvyklou situací v případě poskytovatelů domácího internetového připojení a o několik procent v případě poskytovatelů mobilních internetových služeb. Zároveň jsem byl ujištěn, že české sítě jsou dobře navrženy a že čeští poskytovatelé dokázali tento nárůst bez problémů zvládnout. Na evropské úrovni Komise společně s vnitrostátními regulačními orgány pečlivě sleduje vývoj internetového provozu, aby případně dokazála rychle reagovat na změny a potenciální problémy s kapacitou během krize.

Co dál?

Jakmile se situace zlepší, budu trvat na doporučení, které by odstranilo neodůvodněná diskriminační opatření omezující přístup a distribuci určitého obsahu on-line. Úroveň digitalizace naší společnosti se každým dnem zvyšuje, což jde přirozeně ruku v ruce s rostoucím množstvím oběhu dat po celém světě. Abychom se dokázali vypořádat s nežádoucím přetížením sítí, musíme se na digitální budoucnost připravit jejich posílením, spíše než požadovat omezení volného toku informací na Internetu.

Viz také